Nyheder

Referat fra generalforsamling 2024

Der blev på generalforsamlingen berettet om det forløbne regnskabsår og orienteret om mulig sammenlægning med Assens Fjernvarme.

Evida gør det nemmere for gaskunder at skifte til fjernvarme

Nu kan gaskunder, der skifter til fjernvarme, selv lave deres slutaflæsning af gasmåleren.

Fjernvarmen i Assens og Gelsted overvejer at forene kræfterne

De to selskaber overvejer nu at slå alle gode kræfter sammen for at stå stærkere - og dermed sikre stabile, lave varmepriser til forbrugerne fremover.…

Sidste nyt om udrulningen af fjernvarme

Vi afslutter etape 1 og er godt på vej med etape 2 i fjernvarmekonverteringsprojektet.

Fjernvarmeprisen sættes ned

Gelsted Fjernvarmes bestyrelse har godkendt et budget for 2024, som gør det muligt at reducere prisen på fjernvarmen med 17% fra den 1. januar 2024

Fjernvarmeprisen hæves fra 1. juli 2023

Gelsted Fjernvarmes bestyrelse har derfor på et møde d. 29/6-2023 besluttet at hæve prisen på fjernvarmen fra den 1. juli 2023.

Gelsted Fjernvarmes Konverteringsprojekt Etape 1

Gelsted Fjernvarmes Konverteringsprojekt Etape 1 på Birkehøjvej er desværre røget ind i nogle udfordringer. Efter rørene er lagt efterprøver gassel…

Ny biobrændselskedel opstilles på Tømmervej

Gelsted Fjernvarme er i disse uger i gang med at få opstillet en 1,1 MW biobrændselskedel i den bygning som tidligere husede Gelsted Fjernvarmes natur…

Vores nye bestyrelse er på plads

Bestyrelsesformand Gregers Hovgaard er udtrådt af Gelsted Fjernvarmes bestyrelse, mens Erik Hein Nielsen er valgt ind som ny formand. Per Nielsen og F…