Nyheder

Invitation til ekstraordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 19. oktober 2022 kl. 19:30 på Holmegaarden. Husk at tilmelde dig!

Besøg fra Energiminister Dan Jørgensen

Ministeren får indblik i vores innovative energi- og bæredygtighedsprojekt baseret på sektorkobling, overskudsvarme og reduktion af CO2-udslip.

Middelfart Kommune opfordrer borgerne til at vente på fjernvarmen

Middelfart Kommune opfordrer borgerne til at afvente udvidelsen af fjernvarmenettet, som de i tæt samarbejde med Gelsted Fjernvarme gør alt for at rea…

Information

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 – ”Bekendtgørelse om energivirksomheder…