Generalforsamling 

Generalforsamlingen er Gelsted Fjernvarmes øverste myndighed.

Gelsted Fjernvarme er et A.M.B.A selskab, dvs. at vi er andelsejet. Du er andelshaver, hvis du er ejer af en ejendom, som får fjernvarme fra Gelsted Fjernvarme og har egen måler. Læs mere om hvem der er andelshaver i vores vedtægter her>

Alle i Gelsteds lokalområde er velkomne til at deltage til generalforsamlingen og stille spørgsmål, men det er kun andelshavere, som kan indsende forslag og er stemmeberettigede.

Indsend forslag 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Invitation til en generalforsamling sendes ud i god tid, så du har tid til at indsende forslag. 

Se hvem der sidder i bestyrelsen her>

Dagsorden

Dagsordenen på generalforsamlingen er typisk som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsberetning.
  4. Budget for indeværende driftsår.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Læs mere om generalforsamlingen og kravene hertil i vores vedtægter her>

Referat fra seneste generalforsamling

//