Sådan får du fjernvarme

Det er let at få fjernvarme. Vi hjælper dig gennem trinnene.

Trin 1: Information og tilmelding

Når vi skal i gang med at lave fjernvarme i dit område, lægger vi et informationsbrev i din postkasse med et tilbud om tilslutning til fjernvarme og invitation til et informationsmøde. Vi vedlægger en tilmeldingsblanket, som du kan anvende, eller du kan tilmelde dig fjernvarme her på vores hjemmeside.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til tilslutningen eller til fjernvarme i det hele taget.

Er der allerede fjernvarme i dit område, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden eller du kan kontakte os pr. tlf. 6449 1860 eller pr. mail kontoret@gelstedfjernvarme.dk

Læs mere om vores udvidelsesprojekt, beregn din varmeøkonomi med fjernvarme eller send din interessetilkendegivelse til fjernvarme »

Trin 2: Kontrakt   

Når vi passerer tidsfristen for tilmelding i dit område, planlægger vi det videre forløb og sender kontrakter ud til underskrift.

Når vi har fået den underskrevne kontrakt retur, vil du modtage en opkrævning på tilslutningsafgifter. Bor du i et kampagne- eller udbygningsområde, kan der være et specielt tilbud. Tilslutningsafgifterne fremgår af vores takstblad.

Betaling

Tilslutningsafgifter for fjernvarmetilslutning skal betales inden gravearbejdet på din grund går i gang.

Læs mere om vores leveringsbetingelser og tekniske specifikationer og priser »

Trin 3: Planlægning af gravearbejde og installation

Inden gravearbejdet på jeres vej går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer for at få lavet en installationsaftale. Vi laver en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset. Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres – det vil typisk være der, hvor det gamle fyr har siddet. Det hele bliver skrevet ind i installationsaftalen, så vi er enige om, hvordan arbejdet skal udføres.

Frakobling af gas

Vi giver dig besked om, hvornår du skal opsige din gas. Det gør du via Evidas hjemmeside.
Når tidsplanen for gravearbejdet er meldt ud, og du ved, hvornår du bliver tilsluttet, kan du søge om tilskud til frakobling af gas. Dette kan du gøre 12 måneder før, du bliver tilsluttet fjernvarme. Læs mere om afkoblingspuljen på Evidas hjemmeside »

Trin 4: Fjernvarmen kommer

Gravemaskinerne kommer nu til jeres vej. Der graves en hovedledning ned, og der etableres stikledninger til de enkelte huse. Vi retablerer naturligvis jeres grund, indkørsel mm. efter opgravningen. Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Den indvendige installation

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen i huset kan blive sat i gang.

Sammen med VVS’er aftaler du en dato for installationen. Det tager som regel en dag at installere fjernvarme – nogle gange kan der gå to dage. VVS’eren instruerer dig i, hvordan din nye fjernvarmeunit fungerer, og vores driftstekniker kommer til sidst og syner anlægget, og sikrer sammen med jer, at arbejdet er udført som aftalt.

Har du yderligere spørgsmål, kan du finde svar på siden: Ofte stillede spørgsmål

Tillykke!

I har nu grøn, nem og stabil varme.

Spørgsmål

Har du et spørgsmål, som du mangler svar på, er du velkommen til at skrive til kontoret@gelstedfjernvarme.dk eller ringe på telefon 6449 1860.