Grøn vand

Gelsted Fjernvarme har grøn sporingsfarve i fjernvarmevandet. Vi er på jagt efter utætheder i varmeinstallationer ! Det grønne vand gør det lettere at opdage utætheder. Det grønne farvestof er ikke sundhedsskadeligt.

Det er vigtigt, at du kontakter fjernvarmeselskabet, hvis du ser grønt vand, nu hvor det grønne farvestof er blandet i fjernvarmevandet. Det grønne sporstof vil være synligt i fjernvarmevandet i flere måneder efter, at det er blevet tilsat.

 

Er vandet fra din vandhane grønt nu, har du en defekt vandvarmer, som betyder, at fjernvarmevandet løber over i dit varme brugsvand. Opdager du grønt vand, skal du kontakte en VVS-installatør og ringe til Gelsted Fjernvarme på telefon 64491860.

Selvom du ikke har fået grønt vand i hanen, efter det grønne sporstof er blevet tilsat, kan du imidlertid ikke være sikker på, at din installation er tæt. Bor du i et område, hvor trykket på brugsvandet er højere end trykket på fjernvarmevandet, vil du ikke få grønt fjernvarmevand i brugsvandet, selvom din installation er utæt. Brugsvandet kan imidlertid godt løbe over i fjernvarmesystemet. Når der løber brugsvand ind i fjernvarmesystemet, tilføres der ilt og kalk, som ødelægger rørene. Det er skidt for fjernvarmen, og det er skidt for dig, da du betaler for brugsvand, som du ikke har glæde af.

Ved utætheder bliver dit brugsvand således blandet med fjernvarmevand, som er destilleret vand tilsat lud, eller du betaler for vandværksvand, som du ikke har gavn af. Levetiden på din varmeinstallation bliver samtidig nedsat. Det er derfor en god idé at tjekke din varmeinstallation.

Her er et link til en youtube video hvor du kan se hvordan du tjekker din vandvarmer: http://www.youtube.com/watch?v=1ZYmaJlYAuM

 

Det grønne farvestof, Fluorescein (URANIN), er ikke skadeligt. 
Myndighederne har godkendt brugen af Fluorescein (URANIN) som sporstof i fjernvarmevand, og flere fjernvarmeselskaber har gode erfaringer med brug af farvestoffet.

Hydro-X, som leverer det grønne farvestof, har ansøgt om tilladelse til brug af sporstoffet i fjernvarmesystemet:

"Miljøstyrelsen har, ved miljøministeriets bekendtgørelse nr. 144 af 14.4.1982 om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer, forbudt anvendelsen af stoffer, der er klassificeret som giftige. URANIN er imidlertid ikke klassificeret som giftigt, og er således ikke forbudt som sporstof i fjernvarmesystemer."*

* Uddrag fra dokument fra Miljøstyrelsen dateret 15. januar 1985, hvor Miljøstyrelsen godkender brugen af det grønne farvestof i fjernvarmesystemer.

//