Bestyrelsen i Gelsted Fjernvarme

Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet fjernvarmeandelsselskab og derfor skal der være en bestyrelse, som varetager andelshavernes interesser, og sikre forsvarlig ledelse og drift af selskabet.

Der er derfor meget vigtigt at have en bestyrelse, som har de nødvendige kompetencer, og er i stand til at træffe vigtige beslutninger, så vi fører vores lokale fjernvarmeselskabet i den rigtige retning, og sikrer, at vi også i fremtiden kan levere attraktiv fjernvarme i Gelsted.

 

Hvordan er det at være medlem af bestyrelsen?

At være et bestyrelsesmedlem i et fjernvarmeselskab kan til tider være et krævende job, da der er mange ting, man skal sætte sig ind i. Energibranchen er ofte meget kompliceret med mange love og reguleringer, så lidt af en nørd må man godt være.

Der skal træffes beslutninger om, hvad man vil og skal.
Mange gange har beslutningerne med økonomi at gøre, og man skal kunne se idéer og visioner for fremtiden.

Vi synes, at det er vigtigt at have en bredt sammensat bestyrelse, så man kan se tingene fra flere sider.

 

Vi er med til at fremme udviklingen

I Gelsted Fjernvarme gør vi, hvad vi kan for at være med fremme i udviklingen indenfor fjernvarme i Danmark. Det kan vi nemlig godt, selvom vi er i et mindre lokalt fjernvarmeselskab i Gelsted.

Vi tager hvert år til Dansk Fjernvarmes landsmøde, hvor vi hører om fremtidens fjernvarmeudvikling i Danmark, og om hvordan den danske regering ser mulighederne i fjernvarme.

Vi taler også med vores kollegaer i andre selskaber inden for fjernvarme om, hvad de gør, og udveksler erfaringer.

Og vi afholder strategidage sammen vores rådgivere og driftspersonale for at fastlægge hvilken vej vi skal gå, og hvad vi ser af muligheder for fremtidens opvarmning i Gelsted.

 

Hvordan bliver man medlem af bestyrelsen?

Vores bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf de 5 er generalforsamlingsvalgte. Det 6 medlem af bestyrelsen udpeges af Carl Hansen & Søn A/S og er ikke på valg. Derudover kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

Hvis et bestyrelsesmedlems udtræder af bestyrelsen i valgperioden eller mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for den udtrædende i dennes resterende valgperiode.

Enhver andelshaver, som har stemmeret, kan blive generalforsamlingsvalgt som bestyrelsesmedlem og suppleant. Læs mere i vores vedtægter.


Bestyrelsen i Gelsted Fjernvarme A.m.b.a består af:

 • Erik Hein Nielsen
 • Toftevangen 5
 • 24 87 34 44
 • ehein@outlook.dk
 • Om:

  Formand for Gelsted fjernvarme bestyrelse.

  Erik har været medlem af Gelsted fjernvarme bestyrelse siden 2008
  Erik er nu pensioneret, og har tidligere arbejdet internationalt som slags- og produktchef.

 • John Persson
 • Grønnegade 33
 • 27 11 17 55
 • aalsbo-smedie@mail.tele.dk
 • Om:

  Medlem af Gelsted fjernvarme bestyrelse siden 2022. Suppleant siden 2015.
  John er uddannet smed, og ejer af Ålsbo Smedje og VVS

 • Finn Harmsen
 • Tornhøjvangen 5
 • 51 38 83 86
 • finn@gelstedfjernvarme.dk
 • Om:

  Medlem af Gelsted fjernvarme bestyrelse siden 2014.
  Finn har tidligere været økonomichef på GB (Velux) i Gelsted. Finn er i dag ved Danfoss Fire Safety som Senior Finance Manager.

 • Kim Tietgen Hansen
 • Lundevej 7
 • 23 70 04 43
 • Lundevej7@gmail.com
 • Om:

  Medlem af Gelsted fjernvarme bestyrelse siden 2016, næstformand siden 2020.
  Kim er uddannet elektriker og har i flere år været selvstændig. I dag er Kim montør ved Gibotech. Kim er også næstformand i Gelsted borgerforening.

 • Anders Møllegård
 • Hygindvej 52
 • Middelfart Kommune
 • 23673419
 • o.stergaard@hotmail.com
 • Om:

  Medlem af Gelsted fjernvarme bestyrelse siden 2022.
  Anders er indsat af Middelfart Kommune. Han er landmand, og arbejder som tømrer.

 • Per Nielsen
 • 51960426
 • per.nielsen.gelsted@gmail.com
 • om:

  Medlem af Gelsted Fjernvarme bestyrelse siden 2023. Per bor i Gelsted og arbejder med salg af planter til Norden.

  Har drevet egen Export virksomhed med planter i 18 år.

 • Flemming Glamann
 • 30700470
 • flgl@carlhansen.dk
 • om:

  Medlem af Gelsted fjernvarme bestyrelse siden 2023
  Flemming er Chief Finansiel Officer / Økonomichef hos Møbelfabrikken Carls Hansen & Søn A/S