Gelsted Fjernvarmes historie

Meget vand har løbet gennem fjernvarmerørene siden 1961

Tilbage i 1961 bestod den første bestyrelse af fjernvarmeværket af kørelærer F. Schütte, der var formand, smed Agner Pedersen, urmager Viggo Stubgård, murer Verner Huusom samt den daværende sognerådsformand Alfred Nørrelund, der senere blev den første borgmester i Ejby storkommune efter kommunesammenlægningen i 1974.

D 1. december 1961 ansættes den første varmemester, bestyrelsesmedlem Agner Pedersen, og den 19. december 1961 startede selve varmeværket.

I dag forsyner vi 428 husstande i Gelsted og er på vej til at udvide yderligere. 

Vi leverer i dag 100% mere varme

Gelsted fjernvarme har siden 2017 været igennem en kraftig udvikling, og samtidig gennemført en stor omstilling, hvilket især kan ses i salget af fjernvarme i MWh.

En MWh står for ”Mega Watt hours” eller på bedre dansk; ”Millioner Watt timer”.

Fra 2007 og frem til 2017 lå det gennemsnitlige varmesalg i MWh på ca. 7200 timer / år, som blev produceret på naturgas, på 2 stk. naturgasfyrede kedler af 2,3 MW og 1,0 MW størrelse, suppleret med varme fra en gasmotor i de perioder, hvor vi leverede el til elnettet.

Ved tilslutningen af Carl Hansen & Søn steg varmesalget fra de 7200 MWh til en levering i dag på 16.500 MWh, en stigning på 100%.

Fra designermøbler til grøn fjernvarme

I 2018 begyndte vores samarbejde og leverance af fjernvarme til Carl Hansen & Søns bygninger på Hylkedamvej 77 i Gelsted.

Her vi fik muligheden for at gøre op med naturgas og komme over på biomasse, i form af et nyt varmeværk i Ludvigsgårde, der kan afbrænde træaffald fra Carl Hansen & Søn og træflis.

Carl Hansen & Søn står bag produktionen af nogle af de mest ikoniske moderne danske møbeldesigns – og det er affaldstræet fra den produktion, som altså nu bliver til grøn fjernvarme. Projektet giver os en stor CO2- og omkostningsreduktion. Vi sparer over 300 lastvognstog ind og ud af Gelsted om året.

Gelsted by får en samlet CO2-reduktion i en størrelsesorden på hele 40 procent. 

 

98% af varmen på vedvarende energi

I varmeregnskabsåret 2020/21 blev 95% af den leverede varme produceret på træflis eller træaffald fra Carl Hansen & søn.

I varmeregnskabsåret 2021/22 producerede vi 98 % på biomasse og kun 2% af varmen blev fremstillet på naturgas.

Som det ser ud nu, forventer vi at lave godt 21.000 MWh i 2025, hvor de kommende konverteringer af naturgasopvarmede områder kommer med, og til den tid er målsætningen at det er 0% af varmen der produceres på naturgas.