Grønnere fjernvarme

Vores mål er at 100% af varmen produceres på vedvarende energi i 2025.

I varmeregnskabsåret 2021/22 producerede vi 98 % på biomasse, og kun 2% af varmen blev fremstillet på naturgas. 

I vores fjernvarmedeklaration kan du se oplysningerne om brændselssammensætning i fjernvarmeproduktionen og de årlige drivhusgasemissioner for både slutkunder og slutbrugere.

Vores fjernvarme er grøn, dvs. den rangeres som grøn i Energistyrelsens CO2-rangeringen, og CO2-udledningen er lavere end en gennemsnitlig individuel luft til vand varmepumpe.

 

Sådan får vi mere varme fra vedvarende energikilder

Vi sparer over 300 lastvognstog ind og ud af Gelsted om året.

I 2018 fik vi muligheden for at gøre op med naturgas og komme over på biomasse, i form af et nyt varmeværk i Ludvigsgårde, der kan afbrænde træaffald fra Carl Hansen & Søn og træflis.

Carl Hansen & Søn står bag produktionen af nogle af de mest ikoniske moderne danske møbeldesigns – og det er affaldstræet fra den produktion, som nu bliver til grøn fjernvarme. 

Projektet giver os en stor CO2- og omkostningsreduktion på hele 40%.

Bedre for miljøet

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Læs mere om fjernvarme på Grønfjernvarme.nu

Olie- og gasfyr er på vej ud

Nu kan du få stabil og grønnere varme

Af hensyn til klimaet har regeringen besluttet at udfase olie- og gasfyr til opvarmning i private hjem, og fjernvarme er det oplagte og mest udbredte alternativ.

Med fjernvarme er du sikker på grønnere og mere effektiv varme i dine radiatorer og vandhaner i mange år fremover, uden at det koster på komforten.

Vi hjælper dig hele vejen fra første spadestik til færdig installation.

Læs mere om udvidelse af fjernvarmenettet her

Biomasse

Det er vigtigt for os at biomassen, der anvendes til varmeproduktion, lever op til brancheaftalen om 'Bæredygtig Biomasse', Energistyrelsens bæredygtighedskrav og krav til certificering af biomasse.

For at træflis er CO2-reducerende, skal træet komme fra certificeret skovdrift. Det betyder, at skovningen skal tage hensyn til både natur og miljø.

Kravene til biomasse er:

  1. Biomassen skal være høstet lovligt.
  2. Skovenes økosystem skal beskyttes.
  3. I driften skal man bevare og forøge skovens størrelse.
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende.
  5. Skovenes biodiversitet skal beskyttes. Det skal sikres, hvor varieret skovens dyre- og planteliv er - og om skoven fx beskytter vandressourcer og mod jorderosion.
  6. Skovenes andre socioøkonomiske funktioner skal bevares - fx indfødtes rettigheder og forhold til lokal beskæftigelse.
  7. Der må kun anvendes biomasse, hvor det samlede C02-regnskab, brugt på at lave og transportere biomasse, minimeres. Ved biomasse bliver selve forsyningskæden regnet med i det samlede C02-regnskab - i modsætning til fossile brændsler som olie og naturgas.
  8. Der er fokus på at udvikle metoder til at dokumentere kravene, da der ikke er enighed om disse endnu. Bl.a. målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC).

Læs mere

//