Fjernvarmen er på vej

De stigende energipriser har øget efterspørgslen på fjernvarme, derfor udvider vi nettet, så flere kan få nem, billig og stabil varme. 

Send din interessetilkendegivelse

Du kan allerede nu sende en tilkendegivelse om, at I er interesseret i at skifte til fjernvarme i jeres bolig.

Det er ikke en bindende aftale, men den giver os mulighed for at planlægge udvidelsesprojektet og gå i gang så hurtigt som muligt. Send din interessetilkendegivelse ved at bruge formularen.

Områder

Oversigt over udvidelsesområderne

Vi udvider til følgende områder

Etape 1. Fredensgade (Boligforeningen Lillebælt) inklusive Birkehøjvej

Etape 2. Møllevej og Lunge

Etape 3. Søndergade (resterende del af Lunghøj inklusive sideveje)

Vi forventer at påbegynde gravearbejde og rørlægning i fase 1 i begyndelsen af november 2022.

 

Send din interessetilkendegivelse nu

Det er helt op til borgerne, om fjernvarmen kommer til deres område. 

Når hovedparten af områdets husstande har sagt ja tak, balancerer økonomien, og vi kan sætte spaden i jorden.

Jo hurtigere vi får nok tilkendegivelser, jo hurtigere kan vi gå igang. 

Tidsplan

2022:

Marts - Projektforslag og myndighedsgodkendelse
Projektforslaget, som omfatter de 3 etaper, udarbejdes og sendes til myndighederne og Middelfart Kommune til behandling og godkendelse.

August - Udbud
NIRAS udarbejder udbudsmateriale til de entrepriser projektet er delt op i, nemlig en jordentreprise, en smedeentreprise og indkøb af fjernvarmerør inklusive målere og fittings.

September - Valg af leverandør
I september og oktober måned 2022 kommer der tilbud ind til Gelsted Fjernvarme og forhandlinger med de bydende leverandører skal gennemføres. 
Derefter meldes pris for tilslutning ud.

November - Gravearbejde påbegyndes
Vi forventer at påbegynde gravearbejde og rørlægning i fase 1 i begyndelsen af november 2022.

Tidsplanen opdateres løbende.

Fjernvarme - derfor

• Nem, komfortabel og driftsikker varme

• 98% vedvarende energi

• Andelsejet - overskud betales tilbage

• Historisk stabile priser

• Bedre plads i fyrrummet - uden støj og snavs

• Et plus, hvis du en dag skal sælge dit hus

• Ingen skorstensfejer

Middelfart Kommune støtter projektet

Vi står overfor en stor udfordring og derfor opfordrer Middelfart Kommune borgerne til at vente på fjernvarmen:

”Kommunen har fuld forståelse for at borgerne tager sagen i egen hånd og installerer individuelle varmeløsninger især taget de voldsomme prisstigninger på gas i betragtning.

Men vi opfordrer alligevel borgerne til at afvente udvidelsen af fjernvarmenettet, som vi i tæt samarbejde med Gelsted Fjernvarme gør alt for at realisere så hurtigt som muligt.

Set i lyset af stigende priser på gas, el og råvarer er lokal forsyning af grøn energi fra fjernvarmeværker klart at fortrække for at sikre stabil og billig forsyning af varme i vores radiatorer.

Derfor er budskabet fra Middelfart Kommune at borgerne bør afvente fjernvarmen i Gelsted”, udtaler Middelfart Kommune.

 

Spørgsmål

Har du et spørgsmål, som du mangler svar på, er du velkommen til at skrive til kontoret@gelstedfjernvarme.dk eller ringe på telefon 6449 1860.