Vedtægter

I vores vedtægter kan du læse om Gelsted Fjernvarmes formål, hvad det betyder at være andelshaver, hvordan du udtræder af fjernvarmen og meget mere. 

 

Ændring af vedtægterne 

Grundet vækst i vores varmeproduktion har vi ifølge varmeforsyningsloven pligtig til at ændre regnskabsår til at følge kalenderåret, da vores varmeproduktion er større end 50 Terra Joule.

Dette blev besluttet på en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. oktober 2022. 

Vores regnskabsår er derfor ændret til at følge kalenderåret fra 1. januar 2023.

Forretningsorden

Forretningsorden indeholder nærmere bestemmelser om bestyrelsens og driftslederens opgaver og indbyrdes arbejdsfordeling / kompetencer.

En Forretningsorden er et arbejdsdokument, der løbende vurderes og justeres i forhold til Gelsted Fjernvarmeselskabs behov.