Invitation til ordinær generalforsamling 

15. august 2022

Invitation til ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 28. september 2022 kl. 19:30 på Holmegaarden i Seniorlokalet på 1. sal, Søndergade 80, 5591 Gelsted.

Generalforsamlingen er Gelsted Fjernvarmes øverste myndighed. Gelsted Fjernvarme er et A.M.B.A selskab, dvs. at vi er andelsejet. Du er andelshaver, hvis du er ejer af en ejendom, som får fjernvarme fra Gelsted Fjernvarme og har egen måler. Læs mere om hvem der er andelshaver i vores vedtægter her>

Alle i Gelsteds lokalområde er velkomne til at deltage til generalforsamlingen og stille spørgsmål, men det er kun andelshavere, som kan indsende forslag og er stemmeberettigede.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at udfylde og indsende kontaktformularen på denne side, og i beskedfeltet skrive hvem og hvor mange der deltager fra jeres husstand.

Eller via mail Kontoret@gelstedfjernvarme.dk og telefon 6449 1860. 

Indsend forslag 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest d. 20. september 2022.
Du kan indsende forslag til vores bestyrelsesformand Gregers Hovgaard på gregers@gelstedfjernvarme.dk.

Se hvem der sidder i bestyrelsen her>

Dagsorden

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsberetning.
  4. Budget for indeværende driftsår.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/stemmeberettigede.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

Læs mere om generalforsamlingen og kravene hertil i vores vedtægter her>

Tilmelding til generalforsamling 2022

Tilmeld dig ved at udfylde og indsende kontaktformularen, og i beskedfeltet skrive hvem og hvor mange der deltager fra jeres husstand.

- 0000