Invitation til ekstraordinær generalforsamling 

4. oktober 2022

Invitation til ekstraordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 19. oktober 2022 kl. 19:30 på Holmegaarden i Seniorlokalet på 1. sal, Søndergade 80, 5591 Gelsted.

Grundet vækst i vores varmeproduktion har vi ifølge varmeforsyningsloven pligtig til at ændre regnskabsår til at følge kalenderåret, da vores varmeproduktion er større end 50 Terra Joule.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamling, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.

Hvem kan deltage

Deltagelse er kun for andelshavere.

Generalforsamlingen er Gelsted Fjernvarmes øverste myndighed. Gelsted Fjernvarme er et A.M.B.A selskab, dvs. at vi er andelsejet. Du er andelshaver, hvis du er ejer af en ejendom, som får fjernvarme fra Gelsted Fjernvarme og har egen måler. Læs mere om hvem der er andelshaver i vores vedtægter her>

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at udfylde og indsende kontaktformularen på denne side, og i beskedfeltet skrive hvem og hvor mange der deltager fra jeres husstand.

Eller via mail Kontoret@gelstedfjernvarme.dk og telefon 6449 1860. 

Dagsorden

  1. valg af dirigent
  2. vedtægtsændringer (omlægning af regnskabsår)
  3. Eventuelt 

Læs mere om generalforsamlingen og kravene hertil i vores vedtægter her>

Tilmelding til generalforsamling

Tilmeld dig ved at udfylde og indsende kontaktformularen, og i beskedfeltet skrive hvem og hvor mange der deltager fra jeres husstand.

- 0000